1 december brandvarnardagen

Idag den 1 december är det brandvarnardagen. Att ha koll på sin brandutrustning och göra kontinuerliga kontroller är en del av våra säkerhetsvakters vardag. Som privatperson är det minst lika viktigt att ha koll på dessa delar. Har du koll på dina brandvarnare hemma?

Andreas Prevents gruppledare på Bränningen tillika deltidsbrandman ger följande rekommendationer:
– Byt batteri med jämna mellanrum
– Testa brandvarnaren regelbundet
– Placera brandvarnaren i taket
– Ha brandvarnare på varje våningsplan