Ny webbsida

admin Nyheter

Prevent Bevakning Grundades 1990 och har under åren växt till ett företag som levererar en bred och kompetent bas (helhetsleverantör) av tjänster inom HMS, hälsa, miljö och säkerhet, till företag i hela Norden.

Med syftet att bli tydligare gentemot marknaden kommer vi att förändra vår legala struktur och dela in företaget i två delar, Prevent Bevakning AB, som är ett auktoriserat bevakningsföretag, kommer precis som tidigare att erbjuda bevakningstjänster.

Våra andra tjänster HSE, Brand, Utbildning och Säkerhetsvakter kommer att flyttas över till Prevent Bevaknings dotterbolag, Preventsafety Solutions AB.

Varför gör vi omstruktureringen?

  • Vi bedömer att nuvarande och framtida kunder får en tydligare bild av företagets breda kompetens och vilka olika tjänster vi har att erbjuda.

Varför inte bara byta namn på företaget som vi har?

  • Bevakningsbranschen står under speciella krav mot myndigheter och omfattas av lagstiftning som majoriteten av företaget inte omfattas av. Därför känns det naturligt att vi separerar dessa två delar.

Ni som kunder kommer inte att märka av förändringen i vår leverans då den endast har en legal inverkan. Kontaktpersoner etc. kvarstår precis som tidigare, dock kommer juridiska dokument att tecknas om för att följa vår nya struktur.

Vänligen kontakta oss vid eventuella frågor!

Med vänlig hälsning

Torbjörn Fredriksson
Verkställande direktör
Prevent Bevakning AB
Tel: 0303-77 97 77
Mail: torbjorn.fredriksson@preventbevakning.se