Prevent levererar säkerhet i Norge

Karl-Johan Elf Nyheter, Okategoriserade

Som ledande leverantör av säkerhetsvakter tar vi än en gång steget över till Norge och Statoil Petroliums raffenaderi i Trondheim. Under perioden 24/5 – 11/6 levererar Prevent Safety Solutions AB ca 4500 säkerhetstimmar med personal som från grunden är utbildad vid Prevents egen träningsanläggning i Stenungsund, Bränningen. Möjligheten att kunna utbilda, öva och vidmakthålla kompetensen som krävs inför stora revisionsstopp inom petrokemin ger dig som kund en oerhörd flexibilitet och kvalité i leveransen av många säkerhetsvakter under kort tid.

Säkerhetsvakten behövs när arbetet inbegriper t.ex. gas, heta arbeten, arbetsmaskiner med svängande kran eller arbete på hög höjd, under mark eller liknande. Inom kemiindustrin kan uppgifterna inbegripa gasmätning eller inträde- och avspärrningsvakt. Arbetsplatser som anlitar säkerhetsvakter är t.ex. Seveso-klassade arbetsplatser, pappersindustri, stålverk och byggen. Alla säkerhetsvakter har gått vår egen utbildning som bl.a. omfattar HLR + LABCD (första hjälpen), heta arbeten, brandfarlig vara, explosiv miljö, radiokommunikation m.m.