Om Prevent Safety Solutions

Spetskompetens på Södra Cell, Väröbruk

Karl-Johan Elf Nyheter

2014 beslöt Södras styrelse att investera ca 4 miljarder SEK i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö i Varberg. Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Som en av 1500 entreprenörer på bruket just nu finns Prevent med en mängd olika spetskompetenser. Prevents unika utbud av båda bevakning, säkerhetsvakter och HSE-resurser möjliggör en samlad leverans av brukets säkerhetsarbete i projektet. Fokus hos våra HSE:are är att samordna, kommunicera och koordinera säkerhet i alla de arbetsmoment som sker till vardags. Säkerhetsvakter ser operativt till att momenten utförs på ett säkert och tryggt sätt inom ramen för arbetsmiljöplanen. Våra väktare och receptionister säkerställer att skalskydd upprätthålls, inga obehöriga tar sig in samt tillser att alla entreprenörer registreras och följer de regelverk som finns upprättade.

Tack vare investeringen kan Södras leveranser av grön energi öka ytterligare, vilket ersätter fossila bränslen i samhället. Går allt enligt plan kommer den utbyggda fabriken att kunna tas i drift under det tredje kvartalet 2016.

Se gärna kundcaset med Malin Liljesson som ansvarar för skydd och säkerhet på Södra Cells anläggning i Värö: