Hjärt -och lungräddning, Samaritutbildning och Instruktörsutbildning Första Hjälpen

Karl-Johan Elf Okategoriserade

Att våga agera. Många människor vill helt enkelt inte blanda sig i olyckor av rädsla för att göra fel. Detta går i de allra flesta fall att ändra på genom utbildning och övning. På Stenungsundsindustrins övningsfält Bränningen kan vi erbjuda både teoretiska och praktiska utbildningar inom brandskydd och första hjälpen. Vi kan naturligtvis även utbilda på plats hos Er om så önskas.

Övningar och utbildningar som erbjuds är:

Första Hjälpen utbildning (enligt SFHR)
Hjärt- och lungräddning (HLR)
Barn-HLR
Blockbaserad utbildning i Första Hjälpen
3d-baserat övningsmoment (RescueSim™)
Samaritutbildning
Instruktörsutbildning Första Hjälpen (enligt SFHR)

Vi utbildar även din/er person i brandskydd med släck-moment, vi utbildar brandvakter och utrymningsledare men kan även sätta upp avancerade övningar för just er verksamhet. Exempelvis räddning på höghöjd och brand i ställverk eller annan processanläggning.

Välkommen att kontakta oss på branningen@preventsafety.se eller 0303 – 77 97 33 för offert eller mer information.