RescueSim, övning för dig med ledningsansvar vid nödläge

Karl-Johan Elf Nyheter

Sedan en tid tillbaka kan Prevent Safety Solutions AB erbjuda dig med ledningsansvar vid ett nödläge övning i Taktik & Ledning. Vi använder där programvaran RescueSim för att simulera olika typer av scenarion. Detta varvas med praktiska övningar vid brandövningsfältet Bränningen. Övningarna anpassas med fokus på egen verksamhet. Antal scenarion är obegränsat vilket skapar förutsättningar för just Er verksamhet, bara fantasin sätter gränser. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna ökad kompetens och därigenom ökad trygghet i att kunna agera som ledare vid nödläge, brand eller olycka. Detta ger team eller enskilda personer bättre förutsättningar att hantera situationer när olyckan är framme. Övningar kan anpassas som IVPR (I Väntan På Räddningstjänst) eller under pågående insats, bara fantasin sätter gränser.

På vårt övningsfält Bränningen finns möjlighet att komplettera teoretiska övningar i RescueSim med praktiska, allt från mer avancerade räddningsinsatser till grundläggande brandskydd. Vid de praktiska övningarna får var och en av deltagarna vara med och leda sin grupp vid en insats. Personal med god kännedom om industribrandförsvar närvarar vid övningen.