HSE

Karl-Johan Elf Nyheter, Okategoriserade

Årets första sex månader kännetecknas av ett intensivt arbete på vår HSE-avdelning. Vår personal hjälper företag och säkerställer systematiskt arbete kring hälsa, säkerhet och miljö – HSE. Våra arbetsmiljöingenjörer och säkerhetsansvariga HSE-inspektörer har lång erfarenhet av arbetsplatssäkerhet och bistår företag, föreningar och organisationer i deras HSE-arbete med bland annat rådgivning och övervakning av daglig drift/underhåll inom petrokemi, massaindustri, stålverk och byggen. Under större stopp inom industrin finns tillgängliga HSE-resurser för konsultation och uthyrning.
Eftersom det många gånger handlar om att få människor att följa styrande regelverk och lagar är det viktigt med tydlighet och fin känsla för kommunikation, detta är Prevent unika på. Kontakta oss när du vill trygga din arbetsplats.