Prevent implementerar Guardtools

Karl-Johan Elf Nyheter, Okategoriserade

Som ett led i vår ambition att vara ett tekniskt modernt bevakningsföretag implementerar Prevent under oktober månad ett nytt dokumentationssystem för våra ronderande och stationära väktare. Systemet heter Guardtools och bygger på en mobil plattform vilken rapportering om åtgärder under rond och larmutryckning görs från. Guardtools erbjuder dig som kund ett modernt gränssnitt där man via webbportal kan sammanställa statistik på rapporterade åtgärder gjorda av Prevents väktare. Rapporter från rond och utryckning sker helt i realtid och medger att bilder, ljud och position kan bifogas vilket skapar transparens mellan utförare och kund. Positioneringen säkerställer var våra väktare finns vilket skapar trygghet för personal på fältet om dessa snabbt behöver hjälp i olika situationer. Koordinering och tilldelning av larmutryckningar kan även ske mer effektivt då närmsta resurs alltid kan tas i anspråk.
Under oktober kommer informationsbrev gå ut till befintliga kunder där mer information ges om implementeringen och hur du som kund kommer påverkas.