HSE / HMS Resurser

Marcus Info

Med Prevent Safety Solutions kompetenta och erfarna konsulter inom HSE säkerställs Era krav på arbetsplatssäkerhet. Med många års erfarenhet från flera av Sveriges största industriprojekt kan våra HSE-resurser hjälpa till såväl operativt och administrativt, men även strategiskt med planering och förberedelse. Våra HSE-resurser kan fungera dels som bryggan mellan den som har arbetsmiljöansvar och utföraren, ofta en underentreprenör. Men framförallt är det där det händer, i tuffa arbetsmiljöer med höga risker, som vår erfarenhet bidrar som mest. Mitt i hetluften på bygg- och industriprojekt tillser vi en hög säkerhetskultur, alltid med arbetsplatsens krav som utgångspunkt.

På Prevent Safety Solutions AB kategoriserar vi våra HSE-tjänster och skräddarsyr med rätt person och kompetens mot kraven inom ramen för projektet. På så sätt får du med arbetsmiljöansvar alltid rätt dimensionerad resurs med högsta kompetens för jobbet. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Skyddsronder och riskbedömningar
  • Utreder orsaker till HSE-relaterade incidenter och avvikelser
  • Representerar arbetsgivaren vid HSE-relaterade samverkansmöten och andra aktiviteter
  • Planerar och genomför HSE-relaterade möten, aktiviteter och utbildningar för bland annat underleverantörer
  • Koordinerar andra HSE-resurser
  • Utvärderar befintliga processer samt implementerar nya HSE-rutiner och metoder

Under 2017 tillför vi ytterligare resurser och är beredda att möta Dina höga krav på en olycksfri arbetsplats.
Du hittar oss där risken är som störst eller på www.preventsafety.se