Prevent Safety Solutions

Trygg fortsättning på 2017

Karl-Johan Elf Nyheter, Okategoriserade

Med Prevent Safety Solutions kompetenta och erfarna konsulter inom HSE säkerställs Ert krav på arbetsplatssäkerhet. Med många års erfarenhet från flera av Sveriges största industriprojekt kan våra konsulter hjälpa till båda operativt men också administrativt. Våra konsulter fungerar som bryggan mellan dig som har arbetsmiljöansvar och utföraren, vanligtvis en underleverantör.
På Prevent Safety Solutions AB kategoriserar vi upp våra HSE-tjänster och skräddarsyr rätt person och kompetens mot kraven inom ramen för projektet. På så sätt får du med arbetsmiljöansvar alltid rätt dimensionerad resurs med högsta kompetens för jobbet. Prevets HSE-resurser utför bland annat:
– Skyddsronder och riskbedömningar
– Utreder orsaker till HSE-relaterade incidenter och avvikelser
– Representerar arbetsgivaren vid HSE-relaterade samverkansmöten och andra aktiviteter
– Planerar och genomför HSE-relaterade möten, aktiviteter och utbildningar för bland annat underleverantörer
– Koordinerar andra HSE-resurser
– Utvärderar befintliga processer samt implementerar nya HSE-rutiner och metoder

Under 2017 tillför vi ytterligare resurser och är beredda att möta Dina höga krav på en olycksfri arbetsplats.
Du hittar oss där risken är som störst eller på www.preventsafety.se

God och trygg fortsättning på 2017!