Prevent blir leverantör åt Preem vid RS2017

Karl-Johan Elf Nyheter

Vi har glädjen att meddela att Preem AB och Prevent Safety Solutions AB har tecknat avtal omfattande säkerhetstjänster vid Revisionsstopp-2017 i Göteborg. Genom avtalet kommer Prevent leverera upp till 90 Säkerhetsvakter med ledningsorganisation under de 7 – 8 veckorna som stoppet pågår. En omfattande rekryteringsinsats pågår just nu i Göteborgsområdet för att under september och oktober bemanna och säkerställa uppdraget.

 

Säkerhetsvaktens uppgifter

Säkerhetsvakten behövs när arbetet inbegriper t.ex. gas, heta arbeten, arbetsmaskiner med svängande kran eller arbete på hög höjd, under mark (luckvakt) eller liknande. Inom kemiindustrin kan uppgifterna inbegripa gasmätning eller inträde- och avspärrningsvakt. Arbetsplatser som anlitar säkerhetsvakter är t.ex. Seveso-klassade arbetsplatser (kemisk industri), pappersindustri, stålverk och byggen. Alla säkerhetsvakter har gått vår egen 3-dagars utbildning som bland annat omfattar HLR+LABCD (föra hjälpen), heta arbeten, brandfarlig vara, explosiv miljö, radiokommunikation m.m. Med sin breda kompetens kan vakten bli en resurs som dessutom ser och varnar för säkerhetsbrister.