Prevent erhåller utökad auktorisation

Karl-Johan Elf Nyheter

Prevent Bevakning AB har under våren ansökt om utökad auktorisation för Ordningshållning samt Hamn & Sjöfartsskydd. Det är Länsstyrelsen som meddelar utökat tillstånd (auktorisation) att bedriva verksamhet som avses i 1 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag vilket nu gjorts. Prevent adderar därför tjänsteutbudet med Ordningsvakter och Hamn & Sjöfartsskyddskontrollanter.
Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får avvisa, avlägsna och omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen. Ordningsvakt uppträder ofta i publika miljöer med särskilda behov av ordningshållning till exempel vid köpcentra, idrottstävlingar, festivaler, och offentliga platser där mycket människor rör sig.
Sjöfartsskyddskontrollanter utbildas och förordnas också av Polisen. Som Hamn eller Sjöfartsskyddskontrollant har man särskilda befogenheter och jobbar enligt regelverket International Ship and Port facility Security Code (ISPS- koden), som infördes efter 11-septemberattentaten för att förhindra att fartyg används för att föra farliga ämnen och föremål mellan länder.
Hamnskydd är benämningen på regelverket för att skydda själva hamnen från att vara ett mål för terrorism.

Utöver utökade auktorisationer kan Prevent även erbjuda Hamnskyddschef (Port Facility Security Officer, PFSO) vilken skall utses för varje hamnanläggning. Denne ansvar för utförandet av skyddsplaner, åtgärda brister i planen, utbildning mm.
Välkommen att kontakta oss för mer information av våra tjänster och lösningar.