Sök efter odetonerade laddningar

Karl-Johan Elf Nyheter

Sprängämnen och odetonerade laddningar, så kallade Dolor, som ligger kvar i marken sedan många år är en stor risk och ett problem som uppmärksammas allt oftare i samband med anläggningsarbeten i gamla sprängmassor. Laddningar med dynamit och tändhattar var förr avsevärt mer ostabila men även dagens modernare sprängämnen är extremt känsliga för tryck och friktion. Dessutom kan dokumentationen kring gamla sprängningar vara bristfällig eller helt saknas. Dessa riskerar att detonera vid arbete och kan skada eller i värsta fall döda den som utför arbetet.
I den miljö Prevent verkar i, ofta tung petrokemi eller massaindustri med mil efter mil av rörgator, finns stort behov av att söka av områden innan arbete med maskiner kan påbörjas. Vi är därför glada att kunna presentera vårt samarbete med Dsec Sverige AB vilka tillhandahåller några bland branschens bäst tränade hundekipagé för denna typ av sök. Med vårt samarbete kan Prevent nu erbjuda följande tjänster:
– Dolsök
– Bombhund -EDD