Företagssamverkan och områdesbevakning

Karl-Johan Elf Nyheter

Att lära känna andra företag i ens omedelbara geografiska närhet är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv gällande informationsutbyte. Vad händer hos er, vilka utmaningar står vi/ni inför och vad drabbas grannen av som jag kanske kan skydda mitt företag från, vad kan vi göra tillsammans? Detta var frågor som diskuterades tillsammans med Polisen hos Prevent i samband med företagarfrukost förra veckan.
Polisen gav sin syn på hur viktigt det är att samverka, som en grannsamverkan men med företag istället. Bland annat berättade Polisen om den organiserade brottsligheten som vissa av deltagarna drabbats av. Flera av företagen har blivit bestulna på värdefulla arbetsredskap och Polisen kunde i sin tur redogöra för hur kedjan där regelrätta omlastningshallar för stöldgods används för att kunna få ut godset snabbt ur landet. Dieselstölder, ur tankar och fordon i vårt närområde, ökar med dyra materialkostnader som följd. Här ser Polisen en koppling till ökad lastbilstrafik där många utländska chaufförer står för drivmedelskostnaden själva vilket genererar att man istället stjäl från andra fordon.
En ökad samverkan med främst informationsutbyte mellan företagare, Polis och bevakningsföretag kan minska risken i närområdet. Prevent Bevakning kan genom vårt rapporteringssystem och iakttagelser med väktare tjäna som länk mellan företag och Polis. Vill du veta mer om fördelarna med Områdesbevakning så ring oss så kan vi hjälpa er med problem likt dessa.