Bygg

Vi stöttar ert KMA arbete både operativt och administrativt. Prevent vill tillsammans med er minska antalet tillbud och olyckor, både på er arbetsplats och inom branschen.

Läs mer om hela erbjudandet

Kemiindustri

Prevents säkerhetsvakter tillser att riskfyllda moment utförs enligt lagkrav och utifrån era egna regler.

Läs mer om hela erbjudandet

Raffinaderi

Prevent säkerställer att varje riskfyllt moment utförs enligt Sevesodirektiv. Vi tillser även att säkerhetsföreskrifter förstås och följs. Vi tillhandahåller, säkerhetsvakter, HSE och utbildningar.

Läs mer om hela erbjudandet

Energi

Prevent hjälper till med större planerade underhåll. Vi har lång erfarenhet och expertis inom arbetsplatssäkerhet.

Läs mer om hela erbjudandet

Trä, papper och massa

Prevent bidrar till en trygg och säker arbetsplats, både i daglig verksamhet och vid omfattande revisionstopp.

Läs mer om hela erbjudandet