Byggbranschen och dess utmaningar

Konkurrenssituationen är tuff och ofta skall projekt och byggnationer stå klara inom en bestämd tid. I branschen är det dessutom vanligt med flera olika underleverantörer inom samma projekt, ofta från olika länder. Sammantaget ska en mängd olika människor, erfarenheter och säkerhetskulturer samverka under tidspress vilket skapar enorma utmaningar inom säkerhetsarbetet. Branschen sticker ut i statistiken och är hårt drabbad av olyckor och tillbud som varje år leder till mer än 12 döda. Cirka 6000 olyckor sker varje år varav 34% klassas som allvarliga. 

Byggbranschen är också utsatt för brottslig påverkan i form av inbrott och stölder vilket kan få stora konsekvenser när arbetet plötsligt står stilla.   

Prevent och byggbranschen

För att öka säkerheten på byggarbetsplatser kan Prevent tillhandahålla HSE och säkerhetsvakter i syfte att stötta arbetsplatsens KMA-arbete, både operativt och administrativt. Vi tar med oss en mängd erfarenheter från kemiska och petrokemiska anläggningar där säkerhetskulturen, det preventiva tänkandet och riskanalyser är styrande och framgångsrikt. 

Våra väktare ronderar nattetid och rycker ut på larm. Givetvis tillhandahåller Prevent även säkerhetstekniska installationer med kameror och inbrottslarm.