Parkeringsövervakning och sms-parkering i mobilen

Karl-Johan Elf Nyheter

Parkering kan ibland vara ett hett diskussionsämne vid bostadsrättsföreningar, företag eller hos den enskilde tomtägaren. Vilken skyltning gäller? Vilken struktur för besökande ska vi ha? Kan utryckningsfordon ta sig ända fram med gällande regler eller finns risk att tillfartsvägar blockeras? Prevent Bevaking erbjuder parkeringsbevakning på er tomtmark, vi konsulterar gällande regler och löser korrekt skyltning. Dessutom kan vi också erbjuda …

Företagssamverkan och områdesbevakning

Karl-Johan Elf Nyheter

Att lära känna andra företag i ens omedelbara geografiska närhet är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv gällande informationsutbyte. Vad händer hos er, vilka utmaningar står vi/ni inför och vad drabbas grannen av som jag kanske kan skydda mitt företag från, vad kan vi göra tillsammans? Detta var frågor som diskuterades tillsammans med Polisen hos Prevent i samband med företagarfrukost förra veckan. …

Sök efter odetonerade laddningar

Karl-Johan Elf Nyheter

Sprängämnen och odetonerade laddningar, så kallade Dolor, som ligger kvar i marken sedan många år är en stor risk och ett problem som uppmärksammas allt oftare i samband med anläggningsarbeten i gamla sprängmassor. Laddningar med dynamit och tändhattar var förr avsevärt mer ostabila men även dagens modernare sprängämnen är extremt känsliga för tryck och friktion. Dessutom kan dokumentationen kring gamla …

Prevent erhåller utökad auktorisation

Karl-Johan Elf Nyheter

Prevent Bevakning AB har under våren ansökt om utökad auktorisation för Ordningshållning samt Hamn & Sjöfartsskydd. Det är Länsstyrelsen som meddelar utökat tillstånd (auktorisation) att bedriva verksamhet som avses i 1 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag vilket nu gjorts. Prevent adderar därför tjänsteutbudet med Ordningsvakter och Hamn & Sjöfartsskyddskontrollanter. Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får avvisa, avlägsna och omhänderta …

Stort tack till alla besökare

Karl-Johan Elf Nyheter

Prevent vill rikta ett stort tack till kunder, samarbetspartners och alla monter-besökare för ett par fantastiska dagar på Svenska Mässan i Göteborg. Det känns fantastiskt kul att få en sådan positiv respons och se ett sådant stort intresse för våra tjänster på, för oss, en relativt ny marknad som Göteborg.

Prevent deltar i Skydd & Säkerhet, Göteborg 6-7/9 2017

Karl-Johan Elf Info, Nyheter

På plats C06:27 hittar du Prevents nya monter. Mässan arrangeras på Svenska Mässan den 6-7/9 och portarna slås upp kl 09.00. Kom och besök oss så berättar vi vad en Säkerhetsvakt gör, fördelen och mervärdet av att ha Prevent som partner i säkerhet, vårt övningsfält Bränningen, erfarenheter från några av Sveriges största industriprojekt eller hur en HSE-koordintors dag kan se …

Prevent blir leverantör åt Preem vid RS2017

Karl-Johan Elf Nyheter

Vi har glädjen att meddela att Preem AB och Prevent Safety Solutions AB har tecknat avtal omfattande säkerhetstjänster vid Revisionsstopp-2017 i Göteborg. Genom avtalet kommer Prevent leverera upp till 90 Säkerhetsvakter med ledningsorganisation under de 7 – 8 veckorna som stoppet pågår. En omfattande rekryteringsinsats pågår just nu i Göteborgsområdet för att under september och oktober bemanna och säkerställa uppdraget. …