Certifieringar

Prevent är certifierade


Placeholder

Sellihca qualified


Sedan 2008 är Prevent certifierat enligt Sellihca som är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation.


Placeholder

Achilles JQS qualified


Sedan  2008 är Prevent certifierat enligt Achilles som är ett branschnätverk och kvalificeringssystem inom petrokemin i Norge och Danmark som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation.

Placeholder

Certifierat arbetsmiljöledningssystem


ISO45001 är en internationellt erkänd standard för ledningssystem inom arbetsmiljö.

ISO45001 föreskriver ett ramverk för effektiv ledning av arbetsmiljö, inklusive lagefterlevnad som är tillämplig på organisationens aktiviteter och identifierade risker.

År 2020 blev Prevent certifierat enligt ISO45001 .


Placeholder

Certifierat kvalitetsledningssystem


ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

År 2003 blev Prevent certifierat enligt SS-EN ISO 9001 med avseende på tjänster inom bevakning, brand och skydd.