Digital inträdesövervakning på Bränningen

Idag har Prevent haft visning av digital inträdesövervakning på Bränningen för några av våra kunder.

Visics – Safe and Efficient Turnarounds, som är leverantör av den tekniska utrustningen, besökte oss från Nederländerna och visade upp den senaste tekniken.

Genom digital övervakning minskas risker vid inträden och arbetet kan utföras säkrare då allt som sker i utrymmet dokumenteras i realtid via kamera, ljud, gasmätning, temperatur osv. Detta följs från utsidan så hjälp snabbt kan sättas in om något inträffar.

Systemet som visades idag är en mobil version som enkelt tas med och sätts upp på ca en kvart. Perfekt för inträden, inspektioner mm.

En spännande och givande dag som väckte mycket nyfikenhet och intresse.