Digital kurs i första hjälpen och HLR

Vi ställer om och erbjuder även digitala kurser i första hjälpen och HLR. Vi håller fast vid att det bästa lärandet sker i en kombination av teoretiska och praktiska övningar. Vi skickar ut HLR-dockor till beställare inför kursen, vi handleder via Microsoft Teams. Ni får lära er omhändertagande enligt L-ABC, HLR, förevisning av hjärtstartare, agerande vid luftvägsstopp och förevisning av stabilt sidoläge vid medvetslöshet. En av tio överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus. Chansen till överlevnad ökar avsevärt om personer i närheten snabbt larmar 112, påbörjar hjärt- och lungräddning och ger den drabbade en strömstöt med en hjärtstartare. Detta innebär att allmänhetens ingripande ofta är helt avgörande för överlevnad.