Distansutbildning inom Brandfarliga Arbeten

Nu i veckan genomförde vi en distansutbildning i Brandfarliga Arbeten. Utbildningen följer försäkringsbolagens krav och lär ut hur man ska tillämpa de säkerhetsregler som gäller vid arbeten på tillfälliga arbetsplatser, som innefattar uppvärmning eller gnistbildning och där brand kan uppstå. Dessa arbeten kan innebära exempelvis svetsning, skärning, lödning, uppvärmning med varmluftspistol eller gasoldrivna verktyg som utförs på tillfälliga och brandfarliga arbetsplatser.

Efter godkänt resultat får deltagaren ett certifikat enligt försäkringsbolagens villkor i syfte att kunna utföra, vara brandvakt vid och utfärda tillstånd för brandfarliga arbeten. För att göra utbildningen lite mer levande förstärker vi genom att exemplifiera olika scenarion som man kan tänkas råka ut för i sin roll som utförare, brandvakt eller tillståndsansvarig genom mjukvaran Response Simulator.

Nästa utbildning är den 26/1 2021. Vid intresse kontakta Andreas Henriksson, 0303- 77 97 32