Brand [FI]

”Sed bibendum auctor ultrices ligula at turpis cras posuere mattis. Tellus neque ut et mauris ut tristique in nulla ac quis.”

Öka säkerheten med våra tjänster för brandskydd

Prevent Safety Solutions gör utredningar kring bland annat SBA och arbetar proaktivt med brandskydd på er arbetsplats. Vi har personal med bred kompetens inom brandskydd. Många är utbildade brandmän eller CFPA-diplomerade brandskyddsledare. Vi hjälper företag och organisationer med bl.a:

UTBILDNING

Vi håller utbildningar inom brandskydd, Heta Arbeten, arbetsplats- säkerhet, gasmätning och första hjälpen – HLR.

RÅDGIVNING

Du kan känna dig trygg över att vi har kompetensen som kan ge just ditt företag de bästa råden. Vi bistår med upprättande/revision av ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).

UTBILDNING

Vi håller utbildningar inom brandskydd, Heta Arbeten, arbetsplats- säkerhet, gasmätning och första hjälpen – HLR.

RÅDGIVNING

Du kan känna dig trygg över att vi har kompetensen som kan ge just ditt företag de bästa råden. Vi bistår med upprättande/revision av ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).

KORREKT PRISBILD & NOGGRANN DOKUMENTATION

Vi är måna om att ge en korrekt prisbild av de tjänster vi erbjuder så att du kan budgetera för ett gott brandskydd år efter år. Noggrann dokumentation på vad som ska åtgärdas, hur ofta och återkoppling när vi slutfört uppgiften innebär att du vet vad du fått för pengarna.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor har varje verksamhet ansvar för att brandskyddet på arbetsplatsen upprätthåller en skälig nivå. I praktiken innebär detta bland annat att man ska bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Detta innebär att man kontinuerligt och på ett strukturerat sätt planerar, utför, dokumenterar samt utvärderar det arbete man gör i brandskyddsförebyggande syfte. Vi bistår er verksamhet att komma igång med detta arbete och följer upp att det fungerar i praktiken. Detta brukar fungera på följande sett…

Nulägesbedömning och brandskyddsinventering

Vi inventerar och ser över det tekniska brandskyddet i lokalen som t.ex. släckutrustning, skyltar, nödutgångar, sprinkler, brandlarm, brandcellsgränser och liknande. Befintlig brandskyddsrelaterad dokumentation och organisation gås igenom.

Tortor, platea senectus ut ut sit eget id venenatis. Mi tellus consectetur magna turpis sapien, turpis purus. Cras ligula venenatis urna nunc est. Volutpat tortor.
Tortor, platea senectus ut ut sit eget id venenatis. Mi tellus consectetur magna turpis sapien, turpis purus. Cras ligula venenatis urna nunc est. Volutpat tortor.
12
miljoner

Est nunc scelerisque id nisi, dapibus nibh elit quisque. Neque arcu aliquam sit dolor mi. Vulputate tempor ultrices nulla tellus sed auctor. Scelerisque.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor har varje verksamhet ansvar för att brandskyddet på arbetsplatsen upprätthåller en skälig nivå. I praktiken innebär detta bland annat att man ska bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Detta innebär att man kontinuerligt och på ett strukturerat sätt planerar, utför, dokumenterar samt utvärderar det arbete man gör i brandskyddsförebyggande syfte. Vi bistår er verksamhet att komma igång med detta arbete och följer upp att det fungerar i praktiken. Detta brukar fungera på följande sett…

Nulägesbedömning och brandskyddsinventering

Vi inventerar och ser över det tekniska brandskyddet i lokalen som t.ex. släckutrustning, skyltar, nödutgångar, sprinkler, brandlarm, brandcellsgränser och liknande. Befintlig brandskyddsrelaterad dokumentation och organisation gås igenom.

Uppmärksammade brister och noteringar sammanfattas i en rapport. Åtgärdsplan Tillsammans med kunden beslutar vi vem som har ansvar att åtgärda eventuella brister – om företaget löser det internt eller om Prevent ska anlitas. Vi lägger också upp en plan för hur ofta och vem som gör regelbundna brandskyddsronderingar. Upprättande eller revidering av dokumentation. Om kunden önskar bistår vi med revidering eller upprättande av relevant dokumentation.

Utrymningsstrategi och utbildningsplan

En av de mer viktiga delarna inom ramen för allt brandskyddsarbete är att personalen är medveten om hur de ska förhålla sig i händelse av en brand eller annan plötslig oönskad händelse som föranleder utrymning. Detta är en del av det organisatoriska brandskyddet vilken är minst lika viktig som den tekniska. Tekniken blir i viss mån meningslös om ingen vet vad som ska göras när exempelvis utrymningslarmet aktiveras. Vid behov kan vi utbilda särskilda utrymningsledare.

VI HJÄLPER ER ATT KOMMA IGÅNG

Prevent Safety Solutions hjälper företag att starta upp och dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete. Vi har tagit fram ett lättanvänt, webbaserat system, FBS, som med bara några klick ger en dig god överblick över brandskyddet. Ni kan hantera systemet själva eller låta oss sköta det. 


Kontakt

Emelie Ekelund

HR & kommunikationschef