HSE (hälsa, säkerhet och miljö)

Att vidareutveckla från säkerhetsvakt till HSE har givit mig ytterligare dimensioner i säkerhetsarbetet. Det är kul att se att det vi gör verkligen gör skillnad för arbetsmiljön.

Sara Sandland

Möt Rickard

Vi befinner oss i centrala Göteborg, framför oss ligger ett av det största byggprojekten i stadens historia – Västlänken.

Rickard, vår medarbetare som arbetar här, möter oss med ett leende på läpparna trots att regnet står som spön i backen. Han visar in oss genom grindarna hos vår kund NCC och går igenom säkerhetsrutinerna för oss som besökare.

Rickard arbetar som Operativ HSE. Av hans agerande framgår det omedelbart vad som förväntas i rollen. Han hjälper en entreprenör att säkra en byggställning, säger åt en chaufför att plocka ner sin mobiltelefon och avlägsnar olämpligt skräp längs vägen. Han ser helt enkelt till att det blir en god arbetsplatssäkerhet för samtliga medarbetare som arbetar på platsen. Med ledorden hälsa, säkerhet och miljö bockar Rickard i en mental checklista och spanar efter avvikelser och faror i metod, material och miljö.

Rickard menar på att det är grundläggande att ha den där ”blicken” – ett konsekvenstänk för vad som skulle kunna inträffa i olika situationer. I rollen behövs även en förmåga att nå fram med sitt budskap och att våga påtala risker, vilket är av yttersta vikt i ett säkerhetsarbete. Rickard har god relation med de flesta på byggarbetsplatsen och är ute en stor del av sin arbetsdag. Majoriteten av byggarna uppskattar hans närvaro och tar tillfället i akt att ställa frågor. Många frågor kan han direkt besvara medan andra är av en lite mer klurig karaktär. En del arbetstid går åt till att slå och läsa i arbetsmiljöföreskrifterna. Att vara nyfiken och lite vetgirig är en förutsättning för ett bra arbete, enligt Rickard. Han tycker det är roligt att få agera rådgivande inom arbetsmiljöfrågor. Det är just variationen mellan det praktiska och teoretiska som faller Rickard i smaken. Arbetet är fritt och flexibelt och innefattar arbetsuppgifter som gör att han ständigt lär sig nya saker!

En vanlig dag kan innebära att han håller i introduktions-kurser för nya entreprenörer, går skyddsronder och utreder inkomna synergier. Han granskar även arbetsberedningar som innehåller riskbedömningar för varje moment för ett specifikt arbete, utreder vilka verktyg som ska användas, vilka regler som ska tillämpas och vem eller vilka som ska utföra arbetet. Till sin hjälp har han sina två andra NCC-kollegor som tillsammans arbetar tätt ihop i olika frågor. Målet är såklart att arbetet ska vara tryggt och säkert.

Prevents HSE-roller

HSE på Prevent

Pålitlig

– Är lyhörd och samarbetar med kunden och entreprenörer för att uppnå gemensamma säkerhetsmål.  ​

trovärdig

– Delar med sig av sin specialistkunskap till samtliga parter inom arbetsplatssäkerhet hos kunden.
– Tar aktivt reda på information.

engagerad

– Är driven och använder en engagerad ton vid förmedlandet av kunskap inom arbetsplatssäkerhet.
– Är tydlig i sin kommunikation mot kunden och entreprenörer. ​
– Är förändringsbenägen och vill ständigt utvecklas inom området.​

För att lyckas i rollen tror vi det är viktigt att du är lyhörd och ständigt vill upprätthålla och vidareutveckla din kompetens. Det är meriterande om du har arbetat som säkerhetsvakt eller inom likvärdiga arbeten. Goda språkkunskaper inom svenska och engelska behövs.

Prevent har en internutbildning inom HSE som sträcker sig över tre år. Utbildningen tar avstamp i arbetsmiljölagens olika delar. Fokus ligger även på bland annat krisstöd, fallskydd, konflikthantering, byggnadsställningar och mobila arbetsplattformar. Utbildningen är teoretisk med inslag av praktiska övningar på brandövningsfältet Bränningen.


Vill du veta mer om HSE?

Linus Nilsson

Tjänsteområdeschef HSE