Instruktör och övningsledare

”Kunskapen dom övande får här på Bränningen tar dom inte bara med sig till sin arbetsplats utan det har dom även nytta av privat.”

Andreas Henriksson

Möt Clara

Claras intresse för säkerhetsfrågor kan härledas till all den tid hon spenderat i stallet. Hon skojar med att hon lekt sjukvårdare sedan hon var 15 år, då det faktiskt händer en del skador och olyckor inom hästbranschen, såväl små som stora. Clara menar på att hon lärt sig att tänka förebyggande genom att tänka igenom vad som kan hända i olika situationer, till exempel hur det går att förhindra att ramla av hästen och vad för åtgärder du ska vidta ifall olyckan är framme. Dessa kunskaper byggde hon sedan vidare på som sjukvårdare inom lumpen där hon fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Idag är Clara utbildad flygplatsbrandman och arbetar förutom som övningsledare på Prevent även som brandman på Landvetter flygplats. Hon utbildar sig även för tillfället till säkerhetskoordinator vid sidan om sina arbeten. Clara började på Prevent i mars 2019 och har på väldigt kort tid lärt sig mycket om industrin som arbetsplats och de utmaningar som medföljer, något som bidragit till utökade kunskaper inom rökdykning och gasbränder. Hon gillar att vara instruktör och övningsledare på Bränningen. Det är ett väldigt roligt gäng som arbetar där, stämningen är alltid glad och folk hjälps åt plus att det är så roligt att få träffa alla övningsdeltagare. Särskilt roligt tycker hon det är att få följa våra säkerhetsvakters personliga utveckling. Från gruppintervju, till utbildning ute i verksamheten och så småningom när de kommer åter för repetitionsutbildning.

En vanlig dag på Bränningen innebär mycket förberedelser inför dagens övningar. Det ska fördelas uppgifter sinsemellan, plockas fram utrustning och material och beställas mat. När dagen är slut ska allt ställas i ordning samtidigt som det filas på nytt utbildningsmaterial.

”Det är kul att vi har behovsanställda instruktörer som arbetar hos oss – det kommer in många nya tankar och idéer”

Ulf Sahlin, Underhållsansvarig Bränningen

Det bästa med jobbet tycker Clara är att faktiskt kunna göra skillnad i människors liv. Hon berättar om en händelse för ett tag sedan då en person fick hjärtstopp vid Stenungsunds-rondellen. En av hennes övningsdeltagare från dagen innan hade gått en kurs i hjärt- och lungräddning. Tänk vad som skulle ha hänt om han inte hade haft det färskt i minnet, säger Clara eftertänksamt. De saker vi lär ut här på Bränningen kan få stor betydelse både på jobbet och privat.

Utöver sin roll på Bränningen har Clara även fått möjlighet att utveckla sina kunskaper inom HSE. Sedan en tid tillbaka är hon dessutom en av Prevents internrevisorer. Hon trivs bra på Prevent och känner att hon utvecklas på jobbet.

Bränningen en rådgivande motor i säkerhetsarbetet

Brandövningsfältet Bränningen fungerar likt ett kunskapscenter för hela Prevent. Inte så konstigt egentligen med tanke på de 2500 övningsdeltagare som genomför olika typer av kurser varje år. Det är allt från de stora industrierna i Stenungsund till mindre företag som behöver fräscha upp sina kunskaper inom HLR (hjärt och lungräddning). Med andra ord får vi dagligen med oss historier, kunskaper och framförallt en lång erfarenhet från våra övande, som ligger till grund för att vässa våra utbildningar ytterligare.

Läs mer om våra utbildningar.

Arbeta på Bränningen

På Bränningen kan du främst arbeta som behovsanställd instruktör eller övningsledare.

Prevents instruktörer instruerar deltagarna i olika övningsmoment inom exempelvis brand och första hjälpen. Det är övningsledarens roll att leda och fördela den dagliga övningsverksamheten vid intern och extern utbildning.
En instruktör och övningsledare på Prevent är:

Pålitlig

– Är lyhörd och samarbetar med instruktörerna för att uppnå gemensamma mål (instruktör och övningsledare)
– Har ett strukturerat arbetssätt och planerar arbetet på ett självständigt sätt (övningsledare)

Trovärdig

– Delar med sig av sin specialistkunskap till både kursdeltagare och kollegor. Underhåller sina kunskaper och ses som en kunskapsresurs för andra (instruktör och övningsledare)
– Leder och motiverar andra (övningsledare)

Engagerad

– Gillar att stå inför en grupp av människor och förmedla kunskap inom arbetsplatssäkerhet. Använder en engagerad ton och är tydlig i sin kommunikation mot övningsdeltagarna (instruktör och övningsledare)


Vill du veta mer om rollerna instruktör och övningsledare?

Pontus Placin

Driftchef