Väktare

MÖT JOHAN

Med interna skämt och ett skratt nära till hands tar Johan, en av Prevents portvakter, emot samtal och besökare i en av våra kunders porter. Att han har en bra relation till de flesta framgår tydligt, det är en del av tjusningen med jobbet tycker Johan. Han gillar den sociala interaktionen som arbetet innebär, att få inblick i allas vardag.

Mycket social interaktion blir det nämligen med tanke på att många frågor om verksamheten hamnar hos portvakten. Han gillar att leverera service och att ärendena och arbets-uppgifterna varierar. Johan förklarar att arbetet liknar en receptionstjänst med skillnaden att det är ett stort fokus på säkerhet. Portvakten sköter in- och utpassering och hanterar inkomna larm. Det innefattar allt från nödlägeslarm till larm för nödduschar på området. Enligt Johan är det viktigt att kunna förmedla lugn och trygghet till sin omgivning i samtliga situationer. ”Alla litar på våra ord så det är viktigt att vi agerar rätt”. Han känner ett bra stöd från kund och även från sina kollegor. Trots att Johan oftast sitter ensam i porten känner han samvaro med sina andra Preventkollegor. De ringer varandra från olika portar för att rådfråga eller bara prata kollegor emellan. Johan började arbeta på Prevent efter att ha blivit tipsad av en familjemedlem. Sedan dess har han både arbetat som ronderande väktare och stationär portvakt. Arbetet som väktare inom riskindustrin har dessutom blivit en språngbräda till nästa mål – att utbilda sig till drifttekniker.

För att lyckas väl i rollen på Prevent behöver du ett stort säkerhetstänk, ett digitalt arbetssätt och en social kompetens. Om du rätt person för oss får du en väktarutbildning via – Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnden (BYA).

Prevents väktarroller

Väktare på Prevent

Pålitlig

Följer processer och rutiner på ett noggrant sätt för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Är flexibel om situationen kräver kan kan prioritera om.

Trovärdig

Har en god förmåga för hur ens agerande påverkar beteendet hos människor runtomkring. Kan agera lugnt och behärskat under stress.

Engagerad

Är lyhörd för uppdragsgivarens behov och mån om att förmedla en god service.