Vår rekryteringsprocess

Rekrytering

”Genom att testa på olika arbetsmoment fick jag verkligen en realistisk bild av vad jobbet innebär. Även kul att få träffa på Preventmedarbetare och lära känna dem och företaget mer”.

”Skitkul rent ut sagt. Kände direkt att det här var människor som jag framåt vill jobba med”.

”Mycket mer trevligt och avslappnat än jag trodde det skulle vara. Fanns ingen rivalitet bland oss sökanden utan det kändes som vi har där för att lära oss och ha en kul upplevelse tillsammans”.

Vår värdegrund och värderingar

Grunden i våra medarbetares anställning hos Prevent är vår värdegrund. Den syftar till att alla ska trivas och inte drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Prevent tar bestämt avstånd från diskriminering och alla former av trakasserier. Vi ska behandla alla likvärdigt och visa uppskattning till våra medmänniskor.

Det är våra medarbetare som förmedlar Prevents säkerhetstjänster till våra kunder och är därmed företagets ambassadörer. Våra medarbetare ska vara pålitliga, trovärdiga, och engagerade. Det innebär kort att vi ständigt vill utveckla vår kompetens och vara rådgivande mot vår omgivning.

Gruppintervju säkerhetsvakter

Hur bedömer vi kandidaternas säkerhetstänk? Det är en fråga vi har grunnat på länge. Traditionell intervju i all ära, men i det här fallet bestämde vi oss för en praktisk gruppintervju.

Gruppintervjun är dessutom en rolig upplevelse och ett bra tillfälle för våra kandidater att få känna på hur det kan vara att arbeta i en industriell miljö samt att få en praktisk känsla för vad arbetet innebär.

Följande kompetenser checkas av under gruppintervjun:

Social kompetens

Kandidaterna får först intervjua varandra för att sedan återberätta innehållet för helgrupp.

I vardagen träffar säkerhetsvakten ett stort antal personer, mestadels entreprenörer som utför olika typer av underhållsarbeten inom riskindustrin. Att komma överens med andra och bygga relationer är en bra grund att stå på. Säkerhetsvakten behöver även ha grundläggande språkkunskaper inom svenska och engelska.

Konsekvenstänk

Kandidaterna får skriftligen besvara frågor kopplat till ett arbetstillstånd.

En säkerhetsvakt förväntas kunna ta till sig betydelsen i säkerhetsdokument för att sedan förstå vad som behöver göras för att minimera risker på arbetsplatsen.

Kommunikativ förmåga

Kandidaterna delas upp två och två. Via radio ska den ena beskriva en figur som hen har framför sig byggd av lego. Den andra ska utefter beskrivning montera ihop sina byggklossar till samma figur.

Att ha ett bra socialt samspel och kunna delge ett budskap av säkerhetskaraktär till andra är grunden i ett bra säkerhetsarbete.

Säkerhetstänk

Kandidaterna får genomföra fyra praktiska moment som syftar till att se om de har ett säkerhetstänk och normal grundfysik.

Moment 1: Klättra i lejdare
Vanligt förekommande moment i en säkerhetsvakts vardag och därför viktigt att testa på att det känns okej att arbeta på höga höjder.

Moment 2: Bära pulversläckare (12kg) uppför en trappa
En brandsläckare som säkerhetsvakten behöver kunna bära och hantera ute på arbetsplatserna.

Moment 3: Handhavande brandslang under tryck (10bar)
Släckutrustning som säkerhetsvakten behöver ha tillräcklig fysisk förmåga för att kunna hantera.

Moment 4: Agera mot brand i kläder med brandfilt
Känna sig bekväm med att skyndsamt agera mot brand.

Efter samtliga moment görs en sammanvägd bedömning av varje kandidat.

Har du ett säkerhetstänk? Testa!

Vilka risker ser du på den här arbetsplatsen?
På Prevents säkerhetsvaktsutbildning får våra blivande säkerhetsvakter testa på att vara vakter i datorspelet Response Simulator. Vi tränar våra säkerhetsvakter att uppmärksamma risker både via spel och i verklighetstrogna scenarier ute på vårt brandövningsfält. Att vara nyfiken och ifrågasättande är två viktiga egenskaper i säkerhetsarbetet.

Förhållningssätt rekrytering

Vi arbetar med rekrytering enligt följande principer:

Pålitliga – En rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess

– Kompetensbaserad intervjumetod och tester med fokus på likabehandling
– Vi utmanar varandra att synliggöra våra omedvetna fördomar
– Vi eftersträvar mångfald i vårt urval
– Vi utbildar våra rekryterande chefer

Trovärdiga – Korrekt och relevant information

– Vi har koll på arbetsvillkoren i kollektivavtalet
– Våra annonser speglar rollernas innehåll
– Vi är proaktiva i vår kommunikation och förstår vad våra kandidater behöver veta

Engagerade – Bemötande av respekt och vänlighet

– Vi värdesätter en snabb återkoppling till våra kandidater
– Vi tar oss tid och är tillgängliga för frågor
– Vi gör det enkelt för våra kandidater att söka sig till oss


LEDIGA TJÄNSTER

Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess?

Emelie Ekelund

HR & kommunikationschef