Prevent får ny styrelseordförande

Marcus Okategoriserade

Prevents ägare har utsett Jonas Rieck till styrelseordförande, Jonas Rieck har varit styrelseledamot i Prevent sedan 2014 och har lång erfarenhet från arbete inom säkerhetsbranschen. Jonas har framgångsrikt arbetat med tillväxt, förändringsarbete, operativ ledning och förvärv inom tjänstesektorn och tillträdde formellt sin nya roll i samband med årsstämman den 4 april 2018. Jonas Rieck efterträder Per Hallberg som varit bolagets …

Parkeringsövervakning och sms-parkering i mobilen

Karl-Johan Elf Nyheter

Parkering kan ibland vara ett hett diskussionsämne vid bostadsrättsföreningar, företag eller hos den enskilde tomtägaren. Vilken skyltning gäller? Vilken struktur för besökande ska vi ha? Kan utryckningsfordon ta sig ända fram med gällande regler eller finns risk att tillfartsvägar blockeras? Prevent Bevaking erbjuder parkeringsbevakning på er tomtmark, vi konsulterar gällande regler och löser korrekt skyltning. Dessutom kan vi också erbjuda …

Möt Prevent på Underhållsmässan

Karl-Johan Elf Okategoriserade

Den 13-16 mars 2018 pågår Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg – en branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet. Fackmässan hade premiär 1984 och har sedan dess utvecklats till att vara en modern arena för den senaste teknologin, men också för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Prevent Safety Solutions AB finns givetvis representerade med monter och engagerade medarbetare, kom och …

Ny VD på Prevent

Karl-Johan Elf Okategoriserade

Johan Classon tillträder som ny VD för Prevent från 1 mars. Johan kommer närmast från Coor och ersätter Torbjörn Fredriksson som efter 6 år lämnar företaget för nya utmaningar. Johan har lång erfarenhet av ledande positioner inom affärsutveckling, kundrelationer och ledarskap. Sedan 2016 har Johan varit VD på Coor Service Management CTS AB. – Jag är glad och stolt över …

Företagssamverkan och områdesbevakning

Karl-Johan Elf Nyheter

Att lära känna andra företag i ens omedelbara geografiska närhet är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv gällande informationsutbyte. Vad händer hos er, vilka utmaningar står vi/ni inför och vad drabbas grannen av som jag kanske kan skydda mitt företag från, vad kan vi göra tillsammans? Detta var frågor som diskuterades tillsammans med Polisen hos Prevent i samband med företagarfrukost förra veckan. …

Sök efter odetonerade laddningar

Karl-Johan Elf Nyheter

Sprängämnen och odetonerade laddningar, så kallade Dolor, som ligger kvar i marken sedan många år är en stor risk och ett problem som uppmärksammas allt oftare i samband med anläggningsarbeten i gamla sprängmassor. Laddningar med dynamit och tändhattar var förr avsevärt mer ostabila men även dagens modernare sprängämnen är extremt känsliga för tryck och friktion. Dessutom kan dokumentationen kring gamla …

Prevent erhåller utökad auktorisation

Karl-Johan Elf Nyheter

Prevent Bevakning AB har under våren ansökt om utökad auktorisation för Ordningshållning samt Hamn & Sjöfartsskydd. Det är Länsstyrelsen som meddelar utökat tillstånd (auktorisation) att bedriva verksamhet som avses i 1 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag vilket nu gjorts. Prevent adderar därför tjänsteutbudet med Ordningsvakter och Hamn & Sjöfartsskyddskontrollanter. Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får avvisa, avlägsna och omhänderta …