Om Prevent

”På Prevent arbetar vi proaktivt. Med andra ord är vi dina säkerhetsögon och hjälper till att identifiera säkerhetsrisker.”

Trygg och säker arbetsplats

Vårt mål att göra din arbetsplats trygg och säker. Vi hjälper till med allt från att se till att inga obehöriga finns på området till att övervaka riskfyllda arbetsmoment så att ingen blir skadad.

Brett utbud

Vårt breda utbud av bevakning och säkerhetstjänster omfattar bl.a. traditionell bevakning av väktare, systematiskt brandskyddsarbete och insatser av säkerhetsvakter för arbete i riskfyllda miljöer. Du kan anlita vår personal för konkreta uppdrag eller som rådgivande konsulter för ert interna säkerhetsarbetete. Vill du utbilda din egen personal håller vi regelbundet utbilningar inom brand, skydd, säkerhet och första hjälpen.

Vi är proaktiva

På Prevent arbetar vi proaktivt. Med andra ord är vi dina säkerhetsögon och hjälper till att identifiera säkerhetsrisker och påvisa hur eventuella brister påverkar din verksamhet. Dessutom sätter vi en prislapp på bristerna. Med ett konkret underlag blir det lättare att planera och budgetera för optimal säkerhet på arbetsplatsen.


Kontaktpersoner

Johan Classon

VD
Prevent

Telefon
+46 10 207 04 70
johan.classon
@preventsafety.se

Peter Brocker

Affärsområdeschef
Skydd

Telefon
+46 303 77 97 75
peter.brocker
@preventsafety.se

Mattias Gustafsson

Affärsområdeschef
Bevakning

Telefon
+46 303 77 97 15
mattias.gustafsson
@preventbevakning.se

Linus Nilsson

Affärsområdeschef
Brand

Telefon
+46 303 77 97 36
linus.nilsson
@preventsafety.se

Hans Sillberg

Försäljning
a

Telefon
+46 303 77 97 70 
hans.sillberg
@preventsafety.se

Karl-Johan Elf

Försäljning
a

Telefon
+46 303 77 97 71 
karl-johan.elf
@preventsafety.se

Emelie Andersson

HR ansvarig

Telefon
+46 10 207 04 75 
emelie.andersson
@preventsafety.se