Om Prevent

”På Prevent arbetar vi proaktivt. Med andra ord är vi dina säkerhetsögon och hjälper till att identifiera säkerhetsrisker.”

Trygg och säker arbetsplats

Vårt mål att göra din arbetsplats trygg och säker. Vi hjälper till med allt från att se till att inga obehöriga finns på området till att övervaka riskfyllda arbetsmoment så att ingen blir skadad.

Brett utbud

Vårt breda utbud av bevakning och säkerhetstjänster omfattar bl.a. traditionell bevakning av väktare, systematiskt brandskyddsarbete och insatser av säkerhetsvakter för arbete i riskfyllda miljöer. Du kan anlita vår personal för konkreta uppdrag eller som rådgivande konsulter för ert interna säkerhetsarbetete. Vill du utbilda din egen personal håller vi regelbundet utbilningar inom brand, skydd, säkerhet och första hjälpen.

Vi är proaktiva

På Prevent arbetar vi proaktivt. Med andra ord är vi dina säkerhetsögon och hjälper till att identifiera säkerhetsrisker och påvisa hur eventuella brister påverkar din verksamhet. Dessutom sätter vi en prislapp på bristerna. Med ett konkret underlag blir det lättare att planera och budgetera för optimal säkerhet på arbetsplatsen.


Kontaktpersoner

Peter Brocker

Säkerhetsvakter

Telefon
+46 303 77 97 75
E-post
peter.brocker@preventsafety.se

Mattias Gustafsson

Bevakning

Telefon
+46 303 77 97 15
E-post
mattias.gustafsson@preventbevakning.se

 
Linus Nilsson

Brand & Utbildning

Telefon
+46 303 77 97 36
E-post
linus.nilsson@preventsafety.se

Alf Jepsen

Utbildning

Telefon
+46 303 77 97 10
E-post
alf.jepsen@preventsafety.se

 
Hans Sillberg

Försäljning

Telefon
+46 303 77 97 70
E-post
hans.sillberg@preventsafety.se

Karl-Johan Elf

Försäljning

Telefon
+46 303 77 97 71
E-post
karl-johan.elf@preventsafety.se

 
Johan Classon

VD

Telefon
+46 10 207 04 70
Epost
johan.classon@preventsafety.se

Sara Ekdahl

Ekonomichef

Telefon
+46 10 207 04 71
Epost
sara.ekdahl@preventsafety.se
För ekonomifrågor
ekonomi@preventsafety.se