Om Prevent

Om Prevent

Förebyggande och rådgivande

”Hos oss på Borealis står mycket värden på spel, dels materiella men framför allt personella. Vi förlitar oss på att säkerhetsvakten med sin specialistutbildning är våra ögon och öron ute på arbetsplatsen för att trygga dessa värden”.

Gauthier Hanquet platschef Borealis

Kompetenscenter inom arbetsplatssäkerhet

Prevent är ett familjeägt företag sedan starten. 2019 firade vi 30-årsjubileum. Vi har tre juridiska bolag: Prevent Bevakning AB, Prevent Safety Solutions AB och Prevent Safety Solutions AS. Vårt ursprung är inom traditionell bevakning och vi har med tiden även fokuserat på operationell arbetsplatssäkerhet med egenutvecklade tjänster så som säkerhetsvakter och HSE. Prevent tillhandahåller även teoretiska och praktiska utbildningar inom brand och första hjälpen på brandövningsfältet ”Bränningen”.

Prevent vänder sig till företag som sätter arbetsplatssäkerhet som en prioriterad fråga hos ledningen. Vi erbjuder unika tjänster skräddarsydda efter våra kunders behov. Vår styrka idag är våra medarbetares kompetens och vår förmåga att rekrytera och utbilda ett stort antal personer på kort tid i en realistisk riskindustrimiljö. Som ett komplement till våra medarbetare tillser Prevent tillämpning av teknik både i våra tjänster och utbildningar.

Personlig reflektion

Som VD på Prevent är jag van vid beredskap, men det oväntade som skulle inträffa mig om några timmar har framåt påverkat mig personligen.

Jag och en kollega hade varit på ett kundbesök i Nynäshamn. Det var en intensiv dag med många intryck. När jag närmade mig Göteborg sent på kvällen började mobilen tjuta och vibrera. Först hoppade jag till av förvåning för att i nästa skede bli fokuserad. Jag förstod att det här var mitt första larm från appen SMS-livräddarna som larmar om någon i din geografiska närhet drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. I mitt inre sökte jag efter minnesbilder från den HLR kurs som jag gick för ett tag sedan samtidigt som jag fokuserade på att följa vägbeskrivningen. Adrenalinpåslaget var påtagligt.

Jag rattade in på ett okänt bostadsområde och letade frenetiskt efter angiven plats. När jag kom till platsen var det kaosartat, människor sprang runt omkring i förvirring. Jag nådde tillslut fram till personen som behövde hjälp och började undersöka honom, jag påbörjade omedelbart hjärt och lungräddning (HLR). Det var en speciell upplevelse att utföra HLR på en människa. Jag var inte beredd på att det skulle knaka så pass mycket som det gjorde. Efter ett tag började personens hjärta att slå igen och ambulansen tog över. Tack och lov gick det bra för den här mannen.

Det blev inte mycket sömn den natten. Jag kände mig utmattad, glad och stolt över min insats för den här personens liv!

Känslan av att göra en meningsfull insats för andra är något som Prevents medarbetare ofta lyfter fram i sitt arbete. Hela Prevents verksamhet handlar om att arbeta förebyggande, att förhindra incidenter och olyckor, att alla efter en arbetsdag ska kunna komma hem hela till sina nära och kära.

Varje år kommer 2 500 kursdeltagare till oss för att öva verklighetstrogna scenarier inom brand och första hjälpen. Tack vare min HLR kurs med pedagogiska praktiska övningar kunde jag agera tryggt och säkert i ett skarpt läge. Samma trygghet ger vi våra medarbetare ute i verksamheten genom att de ständigt får repetera sina kunskaper. Även om vi är beredda att ingripa så är vårt största fokus på att arbeta förebyggande så att det ofattbara inte ska inträffa.

Det är lätt att förstå varför våra medarbetare är så engagerade i sitt arbete när man ser tacksamheten och lättnaden i ögonen hos både anhöriga och kollegor när ett allvarligt läge kan förhindras.

Johan Classon, VD


Arbetsmiljö och hållbarhet – ett förebyggande ansvar

Certifieringar

Prevent är certifierade enligt ISO 45001 vilket innebär att vi aktivt arbetar systematiskt med förbättringar av arbetsmiljön. Vi är även certifierade enligt ISO 9001 som är en standard för kvalitetsledning. Prevent arbetar ständigt för att förbättra våra verksamhetsprocesser för att möta våra kunders behov.

Hållbarhet

För att minska vårt klimatavtryck arbetar vi ständigt med att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan på brandövningsfältet Bränningen. Vi arbetar även med att driftoptimera vår bevakningsverksamhet med syfte att minska miljöutsläppen.

Vi arbetar aktivt och brett med att attrahera kandidater från samhällets olika grupper.

Genom Prevents inriktning inom arbetsplatssäkerhet arbetar vi alla dagligen med att förhindra skador på person, egendom och miljö ute hos kund.

Arbetsmiljö

Prevent arbetar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete tillsammans med arbetstagare och skyddsombud. Målet är att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet.


Vill du veta mer om vår verksamhet?

Johan Classon

VD