Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

När du kontaktar oss på telefon, genom att skicka in ett svarskort eller via våra webbplatser och formulär ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.

Genom din registrering på formulär hos Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB kan du hamna i vårat kundregister. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen och för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i vår verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Kontaktinformation finner du under rubriken ”Kontakta oss” på http://preventsafety.se.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen.

Cookies

Vad cookies är och hur de fungerar

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte at lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Prevents användning av cookies

Prevent använder cookies för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen samt för att följa upp webbplatsen besökstrafik, för att med hjälp av insamlade data kunna förbättra webbplatsen.

Prevent använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessions-cookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om besökaren är inloggad. Prevent använder dessutom s.k. tredjeparts-cookies för bland annat analys av trafikmönstren med hjälp av tredje part.

Besökarnas samtycke

Den besökare som vill undvika att cookies används kan via inställningar i webbläsarens
säkerhetsalternativ sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att besökaren får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn. Besökaren har även möjlighet att via sin webbläsare acceptera enbart sessions-cookies. Besökaren kan också välja att avlägsna tidigare lagrade cookies. Besökare som väljer att inte acceptera cookies kommer tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på Prevents webbplats.