Operativ HSE

Prevent söker medarbetare som vill arbeta på nya och framtida HSE-uppdrag! 

Som operativ HSE arbetar du med att säkra Health, Safety och Environment på arbetsplatsen. Som HSE arbetar du ständigt tillsammans med kund och entreprenörer för att uppnå gemensamma säkerhetsmål, genom god samverkan. Du agerar som kundens förlängda arm i det operativa arbetsmiljöarbetet. Du tillser att arbetsmiljölagar och interna regler efterlevs i praktiken och att en god arbetsplatssäkerhet erhålls. Det gör du genom att aktivt identifiera risker och farliga förhållanden på arbetsplatsen samt genom ett frekvent arbete med synergier och händelserapportering. Genom identifiering av brister i arbetsplatssäkerheten kan kunden vägledas i att ta rätt beslut över vilka säkerhetsutmaningar man har och vilka säkerhetshöjande åtgärder som behöver utföras. 

Anmäl ditt intresse här.