Prevents miljöpolicy

Miljöpolicy

Prevent Bevakning AB & Prevent Safety Solutions AB (Prevent) bedriver verksamhet inom förebyggande brand, arbetsmiljö och bevakning. För att vara det självklara valet som leverantör måste Prevent följa miljölagstiftningen, uppfylla de krav våra kunder har inom miljöarbetet samt assistera våra kunder samt medarbetare i strävan mot ett hållbart samhälle.

  • Vår policy är att Prevent ska sträva efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt
  • Vi ansvarar för utveckling av kompetensen hos alla medarbetare för att öka möjligheten att nå detta mål
  • Prevent strävar efter och arbetar för att medarbetare och kunder ska få ett brett miljömedvetande och med det en inställning som främjar  hållbarhet och strävan efter hög kvalitet i miljöarbetet i dess helhet
  • Vi arbetar mot målen att våra kunder ska känna sig trygga med att Prevents verksamhet genererar låg miljöpåverkan samt upplever att vårt företag och dess anställda är motiverade till att skapa och upprätthålla ett tillfredställande miljöarbete
  • Prevent följer fortlöpande framtidens miljöutveckling när det gäller hållbara initiativ och lösningar som fokuserar på en bättre miljö och hållbar utveckling
  • Prevent skall följa lagar, avtal och krav från myndigheter