Repetitionsutbildning - en viktig del i vår verksamhet!

Prevent anordnar årligen en repetitionsutbildning för våra säkerhetsvakter för att säkra att all personal underhåller och utvecklar sina kunskaper.

Trots en gedigen grundutbildning och lång erfarenhet från arbete på industrier och byggarbetsplatser ger repetitionsutbildningen nya verktyg att ta med sig till kund. Att vi satsar mycket på säkerhetsvakternas fortbildning borgar för att personalen vi tillhandahåller innehar stor kompetens och det skapar trygghet i arbetet ute hos våra kunder.

Utbildningen fräschar upp kunskaper inom exempelvis HLR, heta arbeten, gasmätning, riskbedömningar och mycket annat. Det diskuteras arbetsmiljö och trivsel och alla säkerhetsvakter får också göra ett fystest där styrka och kondition prövas. Alla klarade detta med bravur. Såväl befintliga som nya kunder ska kunna känna sig trygga när de anlitar Prevent!

Stellan, som har jobbat på Prevent i 19 år, säger om dagens utbildning:
– Jag tycker det är jättebra att vi får denna möjligheten! Trots att jag känner mig trygg i min arbetsroll har repetitionsutbildningen stärkt mina kunskaper och friskat upp minnet så jag i framtiden kommer att känna mig ännu mer säker i händelse av olyckor och tillbud.