Säkerheten först


Säkerhetstänket finns med i allt Prevent åtar sig – även vid inköp av nya cyklar. Cyklarna har varit väldigt efterlängtade av våra medarbetare som nu på ett smidigt och säkert sätt kan ta sig mellan arbeten och dessutom få med sig last i form av brandutrustning.


”Vi har valt att köpa in trehjuliga cyklar, med säkerhet och fallrisker i åtanke”

Tony Garcia gruppledare i Göteborg