Prevent erhåller utökad auktorisation

Karl-Johan Elf Nyheter

Prevent Bevakning AB har under våren ansökt om utökad auktorisation för Ordningshållning samt Hamn & Sjöfartsskydd. Det är Länsstyrelsen som meddelar utökat tillstånd (auktorisation) att bedriva verksamhet som avses i 1 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag vilket nu gjorts. Prevent adderar därför tjänsteutbudet med Ordningsvakter och Hamn & Sjöfartsskyddskontrollanter. Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får avvisa, avlägsna och omhänderta …