Tjänster

Säkerhetsvakter och HSE

Prevents säkerhetsvakter och HSE arbetar systematiskt med att identifiera och rapportera risker på arbetsplatsen.

Mer om skydd

Digitala lösningar

Prevent tillser tillämpning av teknik och är rådgivande i användandet av tekniska lösningar inom säkerhet.

Mer om skydd

Utbildning

Prevent tillhandahåller utbildningar inom arbetsplatssäkerhet. Vi erbjuder kurser inom bland annat gasmätning, RISU (räddning i slutna utrymmen) brandskydd och krishantering. Utbildningarna genomförs på brandövningsfältet Bränningen med hjälp av våra instruktörer och övningsledare.

Mer om utbildning

Väktare

Prevents väktare säkerställer tryggheten ute hos våra kunder inom riskindustrin, dag som natt. Vi utför främst två typer av bevakningsuppdrag: stationär bevakning och ronderande bevakning.

Mer om bevakning