Bevakning

Trygghet och service

Fokusera på kärnverksamheten – vi sköter allt runtom. Vi säkerställer att inga obehöriga finns på området. Vi ser till att era medarbetare möts av härlig service med säkerhetstänk i fokus. Med oss kan ni känna er trygga.

Stationär väktare

Säkerställa att obehöriga inte tar sig in på området, handhavande och underhåll av anläggningens säkerhetssystem. Möt stationära väktaren Johan.

Ronderande väktare

Kontrollera skalskydd, driftkontroll, branddörrar, belysning, brandskyddsutrusning. Ha beredskap för att utföra larmutryckning på inbrottslarm/brand/drift-larm, fastighetsjour, störningsjour, trygghetslarm.

Skyddsvakt

Lyder under skyddslagen då tjänst endast kan utförs på en samhällsviktig anläggning/klassat skyddsobjekt. En skyddsvakt har större befogenheter än väktare.

Hamn och sjöfartskontrollant

Utföra kontroller på personer, last, bagage med mera enligt bestämmelserna i Lag (2006:1209) om hamnskydd eller Lag (2004:487) om sjöfartsskydd. Kontrollerna syftar till att förebygga och förhindra terroristbrott i våra hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Jobbar under polisens ledning.

Ordningsvakt

Upprätthålla ordning på allmän plats, jobbar under polisens ledning

30
år

Så länge har Prevents väktare varit specialiserade mot riskindustrin.

Prevent Bevakning har väktare som är specialiserade inom riskindustrin, de har med sig erfarenhet från industriernas säkerhetsarbete. Alla våra rondbilar är utrustade med Rökgranat, D-HLR-utrustning, utrustning & verktyg för utryckning avseende larmjour/ fastighetsjour samt anläggningskötarjour.    


Vill du veta mer om våra tjänster inom bevakning?

Kim Samuelsson

Säljare