Skydd

Säkerhet på riktigt

Prevents tjänsteutbud säkerställer att arbete vid riskfyllda moment utförs enligt rådande lagar och det regelverk kunden själv satt upp för sin verksamhet.  Vi har specialistroller som säkerhetsvakter, HSE, RISU och tillämpning av tekniska lösningar.

Säkerhetsvakt

Säkerhetsvakten skyddar entreprenörer som utför riskfyllda arbeten genom att ständigt identifiera säkerhetsrisker kopplat till olika arbeten. De arbetar metodiskt och systematiskt med att identifiera och rapportera risker och farliga förhållanden på arbetsplatsen. Säkerhetsvakt kallas ibland även kvalificerad Brandvakt.

Vi erbjuder också temperaturmätning och maskiner för att drogtesta personalen med omedelbart resultat. Effektiva lösningar för såväl byggarbetsplatsen som vid större revisionstopp där många entreprenörer är involverade.
Temperaturmätning kan hindra att smitta sprids och kostsam sjukfrånvaro kan därmed undvikas. Med hjälp av alkoholtester och en drogmaskin som omedelbart ger svar kan liv räddas då den som lämnar positivt svar kan avvisas från platsen och olyckor kan undvikas.

Prevents säkerhetsvakter genomgår en unik internutbildning på på brandövningsfältet Bränningen. Alla säkerhetsvakter har certifiering i Heta Arbeten som ges ut av Brandskydds-föreningen alternativt i motsvarande Brandfarliga Arbeten som ges ut av SVEBRA och Byggföretagen. De kan därmed verka som brandvakter. Utöver en certifiering till brandvakter får våra säkerhetsvakter med sig kompetens inom radiokommunikation, fallskydd, lyft och avspärrningar, farliga ämnen, gasmätning och inträden i slutna utrymmen. Teori blandas med praktiska övningar, rollspel och Rescue Sim. Vi tror starkt på lärande som inkluderar samtliga sinnen och där övningarna är verklighetstrogna. För att ta del i Prevents interna utbildning krävs ett godkänt resultat från gruppintervjun och dess moment. Möt säkerhetsvakten Sara.

HSE

HSE (Health, Safety & Enviroment) eller på svenska HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet) arbetar aktivt med att identifiera risker och farliga förhållanden på arbetsplatsen. De arbetar förebyggande och rådgivande genom deras frekventa arbete med synergier och händelserapportering. På Prevent tillhandahåller vi två typer av HSE tjänster: operativ och strategisk.

Operativ HSE

Operativ HSE innebär att vi är kundens (ex driftens, projektledarens eller BAS-U) förlängda arm i operativa arbetsmiljöfrågor. Länken mellan KMA-chef och entreprenör. Befattningens syfte är att arbetsmiljölagar och interna regler ska efterlevas i praktiken så att en god arbetsplatssäkerhet erhålls. 

Grunden i arbetet är genomförande samt assistans vid fördefinierade kontrollronder och arbeten. Tjänsten innebär till största del operativt arbete hos kunderna men inkluderar även rapport- och protokollföring. 

Genom identifiering av brister i arbetsplatssäkerheten kan kunden vägledas i att ta rätt beslut över vilka säkerhetsutmaningar man har och säkerhetshöjande åtgärder som behöver utföras. Möt HSE medarbetaren Rickard.

Prevent har en internutbildning inom HSE. Utbildningen tar avstamp i arbetsmiljölagens olika delar, fokus ligger även på bland annat krisstöd, fallskydd, konflikthantering, byggnadsställningar och mobila arbetsplattformar. Utbildningen är både teoretisk med inslag av praktiska övningar på brandövningsfältet Bränningen.

Strategisk HSE

Strategisk HSE handlar om att utveckla och implementera HSE-relaterade metoder och rutiner (planera – genomföra – analyser.

RISU

Inträde i slutna utrymmen är förenat med hög risk. Prevent tillhandahåller en RISU (Räddning i Slutna Utrymmen)-grupp som riskbedömer och genomför välplanerade korta inledande insatser i syfte att rädda liv och hälsa. Arbetet är till stor del förebyggande och arbetet innefattar till riskbedömningar, räddningsplanering och samordning i samråd med kund. Som en del i vårt koncept använder vi även digitaliserad övervakning av inträden, som tillsammans med våra säkerhetsvakter, ger ytterligare säkerhet genom spårbarhet och ökad övervakningsgrad.


220
Stopp har Prevent erfarenhet från.

KONTAKT

Kim Samuelsson

Säljare