Utbildning

Utbildning

Brandövningsfältet Bränningen kan liknas vid en kunskapshubb för hela Prevent. Varje år besöker 2500 övningsdeltagare anläggningen. Bränningens personal får ständigt med sig erfarenheter från deltagarna likaså en mängd historier. Våra instruktörer har alltid koll på det senaste inom området vilket präglar våra utbildningar.

Skräddarsydda utbildningar på Bränningen

Prevent som har driftansvar på Bränningen är vana vid att skräddarsy kurser utefter våra kunders behov. Lång erfarenhet av utbildningsverksamhet inom riskindustrin gör att vi alltid kan hitta den bästa lösningen för respektive verksamhet. Genom att ha tillgång till brandövningsfältet Bränningen kan vi genomföra praktiska moment i realistisk miljö. Möt övningsledare Clara.

Bränningen ägs av andelsägarna, Borealis, Inovyn, Nouryon, Perstorp Oxo och Prevent Safety Solutions. Prevent Safety Solutions AB har i uppdrag att administrera och driva den dagliga verksamheten vid Bränningen.

Boka Bränningen eller kurs via vår bokningskalender.

Bränningens utbildningar

Brandövningar

Vi har utbildningar av både teoretisk och praktisk karaktär. Våra brandutbildningar ger ökad trygghet och kunskap i att förebygga brand, hantering av brandutrustning och att kunna agera korrekt i samband med brand. På så vis kan skadebegränsande åtgärder genomföras i brandens inledningsskede så att skador på människa, miljö och egendom kan minimeras

Första hjälpen

Våra kurser i första hjälpen ger ökad trygghet och kunskap i hantering av första hjälpen utrustning och att kunna agera korrekt i samband med personolycksfall. På så vis kan skadebegränsande åtgärder genomföras i inledningsskedet så att skador kan minimeras och chansen att överleva exempelvis ett hjärtstopp ökar.

Arbetsplatssäkerhetsutbildning

Teoretisk och praktisk utbildning inom arbetsplatssäkerhet, ex gasmätning, Brandfarliga Arbeten, brandfarliga varor, fallskydd. Ökad kunskap och förståelse för vikten av en god arbetsplatssäkerhet i syfte att minska risken för olycka och ohälsa på arbetsplatsen

Krishanteringsövning

Ökad trygghet och kunskap i att samordna, dokumentera, prioritera verksamheten under en kris. På så vis kan skadebegränsande åtgärder genomföras i brandens inledningsskede så att skador på människa, miljö och egendom kan minimeras.

Prevents instruktörer är experter inom arbetsplatssäkerhet, vi bjuder dock gärna på säkerhetsråd till dig som privatperson.

Bränningen en rådgivande funktion till hela vår verksamhet.

15
år

Har Prevent bedrivit utbildningar på Bränningen.

Vill du veta mer om Bränningen?

Linus Nilsson

Enhetschef Bränningen & HSE