Utbildning i gasmätning

Prevent utförde, i samarbete med Skyskol, en utbildning i gasmätning med deltagare från försvarsmakten, Nouryon, Borealis och räddningstjänsten.

Gasmätning är särskilt viktigt inför arbeten i slutna utrymmen för att kontrollera en god luftkvalitet.

Responsen från deltagarna var mycket positiv!