bevakning

Bevakning

Prevent Bevakning AB har arbetat med traditionell bevakning i över 30 år och det är fortfarande kärnan i vår verksamhet. Eftersom våra väktare blir ditt ansikte utåt kan vi inte tänka oss att arbeta med annat än välutbildade, motiverade och ärliga medarbetare som bemöter din personal och dina kunder på ett professionellt, trevligt och vänligt sätt. Prevent är bedriver verksamhet och är auktoriserade inom följande tjänster: 

 • Bevakning med stationära och ronderande Väktare
 • Bevakning med Ordningsvakter
 • Bevakning med Skyddsvakter
 • Bevakning omfattande Hamnskydd
 • Bevakning omfattande Sjöfartsskydd

Nyfiken på oss?

Kontakta oss här
 • Stationär bevakning

  Stationär bevakning kan inbegripa allt från passerkontroll till besöksmottagning och kundservicetjänster men även intern larm och kameraövervakning. En väktarutbildad receptionist kan säkra in- och utpasseringar samtidigt som de sköter telefonväxeln och tar hand om besökare.

 • Ronderande bevakning

  Ronderande bevakning inbegriper inre och/eller yttre ronder till fots eller med bil. Vår personal utför en skalskyddskontroll, allt enligt fastställd instruktion. Bland annat kontrollerar de att inga obehöriga finns i området och att inbrotts-, drift- och brandlarm är tillkopplat. Våra väktare kan även utföra delar av brandskyddskontrollen (SBA). Bland annat kontroll och utbyte av brandsläckare enligt lagstadgade intervall. Vi tillhandahåller också andra likartade uppgifter som att t.ex. bistå i fastighetsrelaterade jourärenden. En ronderande bevakning följs upp med återrapportering till kunden om eventuella avvikelser genom vårt ronddokumentationssystem. Här kan statistik, rapporter, bilder och instruktioner överblickas.

  All vår personal är utbildad i att arbeta förebyggande och preventivt. De är uppmärksamma på säkerhetsrisker och rapporterar dem så att vi tillsammans med dig kan besluta om åtgärder – innan något händer.

 • Larmutryckning

  Genom extern SSF-certifierad Larmcentral tar vi emot inbrottslarm, brandindikeringar och jourärenden. Vi är snabbt på plats och kontrollerar vad som hänt samt åtgärdar uppkomna fel och skador genom att åtgärdsmateriel finns i våra fordon . Givetvis är våra fordon av senaste miljöklass och utrustade med bland annat släckgranat, defibrillator, brandsläckare och olika typer av verktyg/materiel för fastighetsärenden. Om situationen kräver så kontaktar vi myndigheter eller er jour, beroende på vad vi kommit överens om.

”All vår personal är utbildad i att arbeta förebyggande. De är uppmärksamma på säkerhetsrisker och rapporterar dem så att vi tillsammans med dig kan besluta om åtgärder – innan något händer.”

Vad är skillnaden i befogenhet mellan väktare, Ordningsvakt och Skyddsvakt?

– Väktare: en väktare kan bara agera på envarsrätten dvs. den rättigheten envar har t.ex. envarsgripanden av någon på bar gärning eller flyende fot som begått ett brott med fängelse i straffskalan. Väktaren är förordnad av Länsstyrelsen.  

– Ordningsvakt: till skillnad från väktaren har ordningsvakten befogenhet att avvisa, avlägsna och omhänderta störande personer. Ordningsvakten har begränsade polisiära befogenheter och är även förordnad av Polismyndigheten samt tjänstgör inom ett begränsat geografiskt område.  

– Skyddsvakt: bevakar endast skyddsobjekt t.ex. en hamn, flygplats, militär anläggning och kärnkraftverk. Den av Länsstyrelsen förordnade Skyddsvakten har ungefär samma befogenhet som polis och kan agera på misstanke t.ex. om det verkar som någon försöker begå inbrott. Skyddsvakten kan även bära skjutvapen vid särskilt förordnande och utbildning.