bevakning

Bevakning

Prevent Bevakning AB har arbetat med traditionell bevakning i över 30 år och det är fortfarande kärnan i vår verksamhet. Eftersom våra väktare blir ditt ansikte utåt kan vi inte tänka oss att arbeta med annat än välutbildade, motiverade och ärliga medarbetare som bemöter din personal och dina kunder på ett professionellt, trevligt och vänligt sätt. Våra väktare och skyddsvakter kan ha följande arbetsuppgifter:

Nyfiken på oss?

Kontakta oss här
 • Portbevakning

  Portbevakning kan inbegripa allt från passerkontroll till besöksmottagning och kundservicetjänster. En väktarutbildad receptionist kan säkra in- och utpasseringar samtidigt som de sköter telefonväxeln och tar hand om besökare.

 • Ronderande bevakning

  Ronderande bevakning inbegriper inre och/eller yttre ronder till fots eller med bil. Väktaren eller skyddsvakten utför en skalskyddskontroll enligt vissa punkter. Bland annat kontrollerar de att inga obehöriga har tagit sig in och att inbrotts-, drift- och brandlarm är tillkopplat. Våra väktare kan även göra enklare brandskyddskontroller och andra likartade uppgifter som att t.ex. bistå i fastighetsrelaterade jourärenden. En ronderande bevakning följs upp med återrapportering till kunden om eventuella avvikelser.

  All vår personal är utbildad i att arbeta förebyggande. De är uppmärksamma på säkerhetsrisker och rapporterar dem så att vi tillsammans med dig kan besluta om åtgärder – innan något händer.

 • Larmutryckning

  Även om Prevent Bevakning inte har någon egen larmtjänst kan våra väktare och skyddsvakter ta emot och åka ut på larm som kommer via en SSF-certifierad larmcentral (SFF – stöldskyddsföreningen). Vi är snabbt på plats och kontrollerar vad som hänt och åtgärdar uppkomna fel och skador. Om det behövs kontaktar vi myndigheter eller er jour, beroende på vad vi kommit överens om.

”All vår personal är utbildad i att arbeta förebyggande. De är uppmärksamma på säkerhetsrisker och rapporterar dem så att vi tillsammans med dig kan besluta om åtgärder – innan något händer.”

Vad är det för skillnad på en väktare och en skyddsvakt?

– Skyddsvakt: har ett skyddsobjekt t.ex. en hamn, flygplats, militär anläggning, kärnkraftverk. Har ungefär samma befogenhet som polis och kan agera på misstanke t.ex. om det verkar som någon försöker begå inbrott.

– Väktare: en väktare får bara agera på gärning t.ex. om någon har begått inbrott.