HMS – Hälsa, miljö, säkerhet

HSE (Health, Safety and Environment)

Prevent Safety Solutions hjälper företag med sitt systematiska arbete kring hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – HSE. Låt våra HSE-resurser säkerställa att tillämpliga lagar, bestämmelser, riktlinjer efterföljs. Syftet med ett kvalitetsinriktat HSE-arbete är att genom ständigt förebyggande säkerhetsarbete förbättra hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målsättningen är att minimera person- och egendomsskador och negativa effekter på miljön. 

Nyfiken på oss?

Kontakta oss här

Vår HSE-personal har lång erfarenhet av arbetsplatssäkerhet och bistår företag, föreningar och organisationer i deras HSE-arbete med:

  • Rådgivning inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – löpande eller på konsultbasis i projekt eller vid revisionsstopp inom processindustrin.
  • Övervakningstjänster i den löpande verksamheten av välutbildade säkerhetsvakter.

Genom att låta oss vara med tidigt i processen kan ni minimera kostsamma stopp i arbetet på grund av säkerhetsrisker. Vi söker, identifierar och analyserar eventuella brister vilka sedan ligger till grund för förbättringar och ökad säkerhet på er anläggning.
HSE kategoriseras utefter ert behov av kompetens vilket kan vara allt från operativ personal till mer administrativa sysslor där vi bland annat utvärderar befintliga och implementerar nya HSE-rutiner samt metoder.

”Syftet med ett kvalitetsinriktat HSE-arbete är att förbättra hälsa, arbetsmiljö och säkerhet genom att minimera person/egendomsskador och negativa effekter på miljön”