HMS – Hälsa, miljö, säkerhet

HSE (Health, Safety and Environment)

Prevent Safety Solutions hjälper företag med sitt systematiska arbete kring hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – HSE. Låt våra HSE-resurser säkerställa att tillämpliga lagar, bestämmelser, riktlinjer efterföljs. Syftet med ett kvalitetsinriktat HSE-arbete är att genom ständigt förebyggande säkerhetsarbete förbättra hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målsättningen är att minimera person- och egendomsskador och negativa effekter på miljön. 

Nyfiken på oss?

Kontakta oss här

Vår HSE-personal har lång erfarenhet av arbetsplatssäkerhet och bistår företag, föreningar och organisationer i deras HSE-arbete med:

  • Rådgivning inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – löpande eller på konsultbasis i projekt eller vid revisionsstopp inom processindustrin.
  • Övervakningstjänster i den löpande verksamheten av välutbildade säkerhetsvakter.

Genom att låta oss vara med tidigt i processen kan ni minimera kostsamma stopp i arbetet på grund av säkerhetsrisker. Vi söker, identifierar och analyserar eventuella brister vilka sedan ligger till grund för förbättringar och ökad säkerhet på er anläggning.
HSE kategoriseras utefter ert behov av kompetens vilket kan vara allt från operativ personal (Kat 1) till rent administrativa sysslor (Kat 5) där vi balnd annat utvärderar befintliga och implementerar nya HSE-rutiner samt metoder.

”Syftet med ett kvalitetsinriktat HSE-arbete är att förbättra hälsa, arbetsmiljö och säkerhet genom att minimera person/egendomsskador och negativa effekter på miljön”

Vad gör en säkerhetsvakt egentligen?

Säkerhetsvaktens uppgift är att ser till att ett arbete utförs enligt lagen och det regelverk kunden själv satt upp för sin verksamhet. Vakten gör en analys av säkerhetsrisker i den aktuella situationen, ser till att skyddsutrustning finns och att den används korrekt. Hen övervakar att inget händer och kan larma om något händer. Säkerhetsvakten kan hantera släckutrustning, göra en initial släckning och ge första hjälpen. Eftersom det många gånger handlar om att få människor att följa styrande regelverk och lagar är det viktigt med tydlighet och fin känsla för kommunikation.
”Med sin breda kompetens kan vakten bli en resurs som dessutom ser och varnar för säkerhetsbrister.”
Säkerhetsvakten behövs när arbetet inbegriper t.ex. gas, heta arbeten, arbetsmaskiner med svängande kran eller arbete på hög höjd, under mark (luckvakt) eller liknande. Inom kemiindustrin kan uppgifterna inbegripa gasmätning eller inträde- och avspärrningsvakt. Arbetsplatser som anlitar säkerhetsvakter är t.ex. Seveso-klassade arbetsplatser (kemisk industri), pappersindustri, stålverk och byggen. Alla säkerhetsvakter har gått vår egen 3-dagars utbildning som bl.a. omfattar HLR + LABCD (första hjälpen), heta arbeten, brandfarlig vara, explosiv miljö, radiokommunikation m.m. Med sin breda kompetens kan vakten bli en resurs som dessutom ser och varnar för säkerhetsbrister. Med andra ord får ni en HLR-LABC-utbildad riskanalytiker med känsla för beteendebaserad säkerhet – allt i samma person.