RISU (Räddning I Slutna Utrymmen)

Räddningstjänsten kan vara många minuter bort. Att snabbt avlägsna personer från en livsfarlig miljö handlar ibland om sekunder. RISU är en tjänst vi aldrig hoppas skall behöva användas i skarpa situationer men trots rigoröst säkerhetsarbete händer olyckor ändå. Gruppen består av minst 2 personer vilka är tränade för en första insats i väntan på räddningstjänst och sjukvård. Personalen har kompetens, uthållighet och materiel för snabb och säker räddning när personer snabbt behöver hjälp. Med luftpaket på ryggen, rep-teknik, specialanpassade bårar och tripod kan gruppen genomföra insats tills dess att blåljuspersonal anländer. Gruppens personal har också materiel och fördjupad sjukvårskunskap för ett omhändertagande när personen är i säkerhet.