Säkerhetsvakter

Image

Säkerhetsvaktens uppgift är att förhindra brand, explosion och/eller personskada genom förebyggande åtgärder under observation av ett arbetsställe. Uppgiften ställer också krav på en omedelbar åtgärd om olyckan skulle vara framme. Detta kan handla om att larma, ett omhändertagande av skadad eller rent av göra en första släckinsats i väntan på räddningstjänst. Våra Säkerhetsvakter utbildas av vår egen brandpersonal på vårt gemensamma övningsfält Bränningen i Stenungsund vilket drivs tillsammans med industrin.

Våra Säkerhetsvakter övervakar heta arbeten, inträden i slutna utrymmen, gasmäter och genomför riskanalyser som sedan sammanställs i syfte att hela tiden hitta förbättringar. En vanlig miljö där Säkerhetsvakten återfinns är petrokemiska anläggningar, massafabriker, byggarbetsplatser och vid större revisionsstopp inom industrin.

Vi utbildar våra säkerhetsvakter med en på marknaden unik utbildning som genomförs av vår egen brand och utbildningsavdelning på vårt övningsfält Bränningen i Stenungsund.