Utbildning

Utbildning

Prevent Safety Solutions håller utbildningar inom brandskydd, heta arbeten, arbetsplatssäkerhet, gasmätning och första hjälpen – HLR. Utbildningarna är till för att ni ska kunna uppfylla de krav som ni själva, myndigheter och/eller lagen ställer på er verksamhet. Våra kursdeltagare kommer från alla typer av verksamheter som t.ex. den offentliga sektorn, äldreomsorgen, skolor och större företag eller föreningar.

Nyfiken på oss?

Kontakta oss här

Utbildningskatalogen

Ladda hem

Vi håller gärna utbildningen hos er! Det ger oss en bättre möjlighet att anpassa utbildningen till de faktiska förhållanden – så att ni verkligen vet vad som ska göras när det gäller. Ett exempel är Statoil Mongstad som anlitade oss för en avancerad kurs i gassäkerhet för hela personalen på deras anläggning.

Till våra standardutbildningar hör Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), heta arbeten, och praktisk första hjälp (HLR). Självklart skräddarsyr vi också utbildningar efter era behov. Utbildningarna kan inbegripa i praktisk brandsläckning, regler runt heta arbeten, utrymningsplanering, hur man använder en hjärtstartare (HLR) och mycket annat – innehållet beror helt av utbildningens inriktning.

Många av våra instruktörer är tidigare verksamma från räddningstjänst, ambulans eller annan relaterad verksamhet. Några instruktörer har även andra utbildningar inom kemi, skydd och säkerhet. Våra språkkunskaper är goda och vi håller ofta kurser på engelska.

”Många av våra instruktörer är tidigare verksamma från räddningstjänst, ambulans eller annan relaterad verksamhet. Några instruktörer har även andra utbildningar inom kemi, skydd och säkerhet.”

Bränningen

Bränningen är ett välkänt och unikt brandövningsfält som drivs av Stenungsundsindustrin där Prevent Safety Solutions är delägare. Varje år genomgår ca 2 500 deltagare från olika delar av Sverige och Norge utbildningar här. Deltagarna är allt från förskolepersonal till erfarna brandmän och övningarna har samma bredd och inbegriper allt från enklare brandsläckningsövningar till avancerade katastrofövningar enligt Seveso II-lagstiftningen.

På Bränningen kan ett stort antal delmoment utföras. Vart och ett är väl dokumenterat för att kunna sättas upp så att varje moment håller samma höga kvalitet varje gång övningen utförs. Dokumentation hjälper oss också att upprätthålla bästa möjliga säkerhet vid genomförande av övningarna.

Det ställs höga krav på kvalitet och förnyelse av övningarna och utbildningarna, inte minst från de företag som ingår i avtalet på Bränningen: Borealis, AkzoNobel, Ineos, Perstorp Oxo och Prevent Safety Solutions.

Besök Bränningens webbsida

De har övat på Bränningen

Här är några organisationer som har övat på Bränningen genom åren

  • Polisen

  • Kustbevakningen

  • Nordic Battle Group

  • Räddningstjänsten Nynäs Petroleum

  • Akzo EKA Chemicals

  • Statoil Korstö

  • Räddningstjänsten Preem Raff Lysekil