Prevent Safety Solutions

– för en trygg och säker arbetsplats

Bevakning och säkerhetstjänster

– från väktare till personal med specialkompetens för arbete i riskfyllda miljöer.

Prevent Safety Solutions på två minuter

Bevakning & säkerhetstjänster för en trygg arbetsplats

Bevakning

Anlita väktare & skyddvakt för rond eller reception

Bevakning

Vi har arbetat med traditionell bevakning i över 30 år. Det är fortfarande kärnan i vår verksamhet.

Läs mer om Bevakning

Brand

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Brand

Prevent Safety Solutions gör utredningar runt SBA och arbetar proaktivt med brandskydd på er arbetsplats.

Läs mer om Brand

HSE

HSE – arbete med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

HSE

Prevent Bevakning hjälper företag med systematiskt arbete kring hälsa, arbetsmiljö och säkerhet - HMS.

Läs mer om HMS

Utbildning

Utbildningar i HLR, brandskydd och heta arbeten

Utbildning

Prevent håller utbildningar inom förebyggande brandskydd, gasmätning, heta arbeten, säkerhet och första hjälpen - HLR.

Läs mer om Utbildning

Nyheter & info


Bevakning, brand, HSE och utbildning

Det här är Prevent Safety Solutions.