Vår kultur

Gemenskap och utveckling

Prevent som arbetsplats

Hos oss finns en stor gemenskap där vi stöttar och lär av varandra. Med ditt engagemang bidrar du tillsammans med dina kollegor till en god arbetsplatssäkerhet och en samverkan präglat av gemenskap, respekt och inkludering. Vår värdegrund står alltid i centrum – vi tar starkt avstånd från kränkande särbehandling och diskriminering. Vi behandlar varandra med respekt och ärlighet.

Din utveckling i fokus

Genom din kompetens vägleder du kund och medarbetare till en säker arbetsmiljö. Prevent bistår med utbildning och uppläror, med syfte att du ska känna dig kompetent för att kunna bidra med en trovärdig och pålitlig leverans till kund. Hos oss finns möjligheten att utbilda dig till säkerhetsvakt, HSE, väktare eller instruktör inom arbetsplatssäkerhet. Ditt säkerhetstänk, intresse och nyfikenhet styr din väg framåt!

Du kommer arbeta nära våra gruppledare som finns som stöttning ute på site. Vi håller årligen medarbetarsamtal och under året har vi löpande avstämningar kring din trivsel. Vi vill att du ska utvecklas med oss! Varje år har vi repetitions-utbildningar med fokus på att fräscha upp och vidareutveckla dina färdigheter.

Vem vi vänder oss till

Prevent som arbetsgivare vänder sig till en bred målgrupp; hela samhället. Hos oss arbetar exempelvis studenter, seniorer och nyanlända. För oss är det absolut viktigast att du har rätt mindset; ett säkerhetstänk. Hos oss kan du med fördel kombinera arbetet med övriga sysselsättningar.

Ordlista för nyanställda

Stopp:
Kan även kallas revisionsstopp. Det innebär att en industri/fabrik stänger ner sin produktion för underhållsarbete under en kortare tidsperiod.

Riskobservation:
En riskobservation kan vara en brist i rutin eller fel på utrustning som inte direkt leder till olycka eller tillbud men som kan göra det på sikt eller göra konsekvensen av en olycka blir värre.

Tillbud:
Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en olycka.

Olycka:
En olycka är en plötslig oförutsedd händelse som medför skada på människa, egendom och/eller miljö.

Synergi:
Används ibland som ett samlingsbegrepp för dokumenterade olyckor, tillbud och riskobservationer hos våra kunder.

Take-2:
Riskbedömning i form av checklista som görs av säkerhetsvakten och entreprenörer innan ett arbete startar upp.

HSE:
Health, Safety and Environment. Hälsa, Säkerhet och Miljö. Används ofta som benämning för arbetsplatssäkerhet och personal arbetandes med arbetsmiljö, säkerhet och miljöfrågor.

Toolbox-möte:
Ett möte där aktuella säkerhetsfrågor för arbetsdagen belyses, ska alltid dokumenteras.

Gruppledare:
Driver och planerar det dagliga arbetet.

Skyddsombud:
Arbetstagarnas representant i frågor som berör arbetsmiljö. Har mandat att stoppa arbetet på en arbetsplats vid stora brister och risker.

Driftchef:
Ansvarar för driftorganisationen, långsiktig planering och personalansvar.

Upplära:
Praktisk utbildningstillfälle för väktare med mål att lära sig en specifik arbetsplats.

Site/fält/fabrik
Arbetsställe hos en kund.

Flex:
En vinkelslip på industrin. Prevents tidrapporteringssystem.

Arbetstillstånd:
Beskriver det arbete som ska utföras, vilka risker som finns med det och vilken skyddsutrustning som ska användas.

Lejdare:
Fastmonterad stege

Greting:
Gallerdurk

BAS U:
Är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet.

BAS P
Är en förkortning som står för byggarbetsplatsmiljösamordnare för planeringsfasen.

Explosimeter:
Gasmätare som detekterar brännbara gaser.

Strålrör:
Munstycke till brandslang.

Aina:
En Bluetooth enhet som kopplas till våra väktares mobiler.

SSG:
Digitala säkerhetskurser för inpassering på industrier.

SSG Västkust:
Lokal säkerhetskurs för industrierna i väst som utförs på plats.

Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten:
En utbildning som behövs för att få utföra och bevaka arbete som kan leda till brand.

Kyrka/grenrör:
Förgreningsarmatur för brandvatten.

Sniffning:
Gasmätning inom ett visst område som utförs via rond.LEDIGA TJÄNSTER

Vill du veta mer om vår arbetskultur?

Emelie Ekelund

HR & kommunikationschef