Våra tjänster

Våra tjänster

Prevent erbjuder olika typer av bevakning och säkerhetstjänster – allt från väktare till personal med specialkompetens för arbete i riskfyllda miljöer.


Bevakning


Prevent Bevakning har arbetat med traditionell bevakning i över 30 år och det är fortfarande kärnan i vår verksamhet.

Till Bevakning

Brand


Prevent Safety Solutions gör utredningar runt SBA och arbetar proaktivt med brandskydd på er arbetsplats.

Till Brand

HMS


Prevent Safety Solutions hjälper företag med systematiskt arbete kring hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – HMS. Låt våra säkerhetsvakter övervaka riskfyllda arbeten.

Till HMS

Utbildning


Prevent Safety Solutions håller utbildningar inom brandskydd, heta arbeten, säkerhet och första hjälpen – HLR, så att ni kan uppfylla krav i lagar som styr er verksamhet.

Till Utbildning