Våra tjänster

Våra tjänster

Prevent erbjuder olika typer av bevakning och säkerhetstjänster – allt från väktare till personal med specialkompetens för arbete i riskfyllda miljöer.


Bevakning


Prevent Bevakning levererar väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, parkeringsvakter och hamn/sjöfartsskydd.

Till Bevakning

Brand


Prevent Safety Solutions gör utredningar runt SBA och arbetar proaktivt med brandskydd på er arbetsplats.

Till Brand

HSE


Prevent Safety Solutions hjälper företag med systematiskt arbete kring hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – HSE.

Till HSE

Utbildning


Prevent Safety Solutions håller utbildningar inom brandskydd, heta arbeten, säkerhet och första hjälpen – HLR, så att ni kan uppfylla krav i lagar som styr er verksamhet.

Till Utbildning

Säkerhetsvakter


Prevent Safety Solutions tillhandahåller Säkerhetsvakter vid bland annat Inträden, Heta arbeten och Underhållsstopp i riskfyllda miljöer

Till Säkerhetsvakter

RISU


Prevent Safety Solutions levererar tjänsten Räddning I Slutna Utrymmen där riskerna är som störst

Till RISU